סוכות במדבר

פורסם ב"מסע אחר" גליון  241 אוקטובר 2011

Huts1

Huts2Huts3Huts4Huts5