זיכרונות בתמונות

     טיולי חו"ל         

armenia
marocco

 לקפדוקיה חמש קבוצות
capadociacapadocia 21

2 3

4

5

6

 

8

97

10

11

12

13לאתר

Istanbul 2014

russia

scotland

vien group

firencaאוצרות פירנצה
סמינר מטייל עם ד"ר דורון לוריא 19-26.10.2016

תמונת מחזורלאתר

tttttt